ยินดีต้อนรับ
โรงแรมช่ออินทนิล

จองเลย

โรงแรมช่ออินทนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

โครงการพิเศษศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ “โรงแรมช่ออินทนิล” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ ภายในศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารอเนกประสงค์ “โรงแรมช่ออินทนิล” ได้เปิดให้บริการห้องพัก ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง สำหรับให้บริการประชาชนทั่วไปห้องเตียงเดี่ยว

  • ขนาดห้อง 22 ตารางเมตร
  • เตียงขนาด 5 ฟุต
  • อัตราค่าบริการ 400 บาท/คืน


ห้องเตียงคู่

  • ขนาดห้อง 20.55 ตารางเมตร
  • เตียงขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 เตียง
  • อัตราค่าบริการ 400 บาท/คืน

ห้องประชุมสัมมนา

ขนาด 128 ตารางเมตร ความจุ 60 ที่นั่ง

เพิ่มเติม