สัมมนาและจัดเลี้ยง

ห้องสัมมนา

ขนาดห้อง 128 ตารางเมตร
ขนาดความจุ 60 ที่นั่ง
ค่าบริการห้องละ 2,000 บาท
จองห้อง

ห้องสัมมนา

ขนาดห้อง 72 ตารางเมตร
ขนาดความจุ 30 ที่นั่ง
ค่าบริการห้องละ 1,500 บาท
จองห้อง