ติดต่อเรา

โรงแรมช่ออินทนิล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000


ติดต่อ
056-717148
จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 - 16.30 น.inthaninhotel@pcru.ac.th


Facebook


Line Official Account

Line Official Account QR Code